גביה ואכיפה ברשות המקומית

תחנות לפי רמות מיצוי (2)
0 מירב ההצבעות 1 Ans
נפתרצפיות 204 התשובה שנבחרה כטובה ביותר ארנונה

שאל שאלות

הפניית שאלות אפשרית למנויים מחוברים בלבד