התקשרויות ורכש ברשות המקומית

תחנות לפי רמות מיצוי (2)
0 מירב ההצבעות 0 Ans
0 מירב ההצבעות 3 Ans
0 מירב ההצבעות 6 Ans
נפתרצפיות 391 התשובה שנבחרה כטובה ביותר מכרזים פומביים
0 מירב ההצבעות 4 Ans
0 מירב ההצבעות 2 Ans

שאל שאלות

הפניית שאלות אפשרית למנויים מחוברים בלבד