להנהגות ישובי מנשה, חברי וחברות מליאה והוועדים המקומיים הנבחרים,

ברכות חמות לכולכם על בחירתכם לתפקיד.

אני מודה לכם על ההירתמות למען המועצה והקהילה.

כראש המועצה אני מצפה לעבוד אתכם ביחד למען המשך קידום המועצה ויישוביה וכמובן ביחד איתי כלל עובדי המועצה על כל המחלקות בה, עומדים לרשותכם בכל הנדרש.

המבנה המיוחד בו אנו פועלים במועצות האזוריות הוא המבנה הדו רובדי, בו אתם נבחרי ציבור מנהלים בהתנדבות את הישובים וחברים במליאה המועצה, מה שמצריך ידע מקצועי הנדרש מכם ואנו המועצה מחוייבים לתת לכם.

אני שוב מברך אתכם על פעילותכם הקהילתית ההתנדבותית ושמח להעניק לכם ולכן לומדה שפותחה ע”י חברת אינפיניטי.

הלומדה כוללת הגדרות תפקיד, חוקים , נהלים וכלים שיסייעו לכם בעבודתכם כנבחרי ציבור.

תמצאו בה הנחיות באשר לסוגיות שונות בנוגע להתנהלות תקינה של המליאה והוועד המקומי, מעמדו המשפטי ועוד.

אני מאחל לכם עבודה משותפת לרווחת תושבי המועצה ויישובכם.

בברכת הצלחה לכולנו והמשך שיתוף פעולה פורה ומהנה.

שלכם,

 אילן שדה

ראש המועצה