0

מי הם חברי וועדת רכש ובלאי ומי ממנה אותם?

 

ברכה יעקב ענה על השאלה 16 במאי 2022
הצפייה בתשובות לשאלות אפשרית למשתמשים מחוברים בלבד. מנהלי רשויות מקומיות מוזמנים להרשם.