0

האם הרשות המקומית חייבת לשאת ב 50% מעלות המילגה לסטודנט?

האם קיימים גופים או גורמים שיכולים לסייע בהקטנת חלקה של הרשות המקומית?

ברכה יעקב ענה על השאלה 28 באפריל 2022
הצפייה בתשובות לשאלות אפשרית למשתמשים מחוברים בלבד. מנהלי רשויות מקומיות מוזמנים להרשם.