0

האם מנהל רכש מוסמך לחתום על מסמכים המחייבים כספית את הרשות, כגון הזמנת רכש /
עבודה? במידה וכן – באיזה היקף כספי?

הרשת המקצועית ענה על השאלה 13 בינואר 2022
הצפייה בתשובות לשאלות אפשרית למשתמשים מחוברים בלבד. מנהלי רשויות מקומיות מוזמנים להרשם.