0

האם תושב או עסק הנמצאים במקום מבודד או מרוחק ממרכזי המגורים והעסקים, זכאים לפטור מתשלום ארנונה?

דרור זקס אישר את השאלה 9 במאי 2023
הצפייה בתשובות לשאלות אפשרית למשתמשים מחוברים בלבד. מנהלי רשויות מקומיות מוזמנים להרשם.