0

האם ניתן לחייב שלטי פרסום בארנונה? או רק באגרת שילוט?

דרור זקס אישר את השאלה 9 במאי 2023
הצפייה בתשובות לשאלות אפשרית למשתמשים מחוברים בלבד. מנהלי רשויות מקומיות מוזמנים להרשם.