0

מה דינו של מכרז בהעדרו של אומדן במועד פתיחת תיבת המכרזים?

ברכה יעקב ענה על השאלה 16 במאי 2022
הצפייה בתשובות לשאלות אפשרית למשתמשים מחוברים בלבד. מנהלי רשויות מקומיות מוזמנים להרשם.