1

מהו העיקרון לקביעת פגם כפגם טכני או כפגם מהותי?

זהבה תדמור ענה על השאלה 16 במאי 2022
הצפייה בתשובות לשאלות אפשרית למשתמשים מחוברים בלבד. מנהלי רשויות מקומיות מוזמנים להרשם.