0

מה אחוז ההשתתפות של משרד החינוך בהעסקת ספרן?

זייד הינו ענה על השאלה 5 בינואר 2023
הצפייה בתשובות לשאלות אפשרית למשתמשים מחוברים בלבד. מנהלי רשויות מקומיות מוזמנים להרשם.