0

במידה ופרוטוקול סיכום דיון מועצה אינו משקף נאמנה את הדברים שנאמרו בדיון, מה ניתן לעשות?

דרור זקס אישר את השאלה 2 בינואר 2023
הצפייה בתשובות לשאלות אפשרית למשתמשים מחוברים בלבד. מנהלי רשויות מקומיות מוזמנים להרשם.