0

מה מוגדר בחוק כדרכי הטיפול בעובדים שאינם מדווחים על היעדרות בעבודה? והאם קיימת חובה לדווח על התנהלות כזו להנהלת הרשות?

זייד הינו התשובה שנבחרה כטובה ביותר 3 בינואר 2023
הצפייה בתשובות לשאלות אפשרית למשתמשים מחוברים בלבד. מנהלי רשויות מקומיות מוזמנים להרשם.