פעילות 1 מתוך 0

פעילות חזרה על החומר – חשבונאות מוניציפלית מספר 1