דף הבית

הרשת המקצועית

סביבת הדרכה מקוונת ושיתוף ידע לפיתוח והעשרה מקצועית עבור מנהלים בשלטון המקומי

בשיתוף עם

מפות הידע הנן מסלולי למידה אישית בהתאמה לבעל התפקיד והידע הדרוש לו

חברי קהילה מספרים

"השילוב של למידה מקוונת, תמיכה מקצועית וקהילות ידע נותן מענה כולל כאשר רוצים ללמוד נושא חדש ולהעמיק בו מקצועית".
ליאור דיעי
גזבר עיריית באר שבע
"האתר מספק חווית למידה מקוונת יעילה מקצועית ונעימה לשימוש, וזהו דבר שחסר היום בשלטון המקומי, אשמח לראות את הקהילה גדלה"
מיכל בן סימון
גזברית עיריית קריית שמונה
קורסי המרכז הפיננסי כלכלי לרשויות המקומיות בישראל
במודל קהילות הידע לשילוב למידת עמיתים מקוונת​
קורס גזברים
קורס מנהלי גביה
קורס מנהלי רכש
קורס מנהלי אזורי תעשייה
קורס חשבי שכר
תכניות עבודה
"סביבת הרשת המקצועית מכילה ידע מקצועי רב, והשילוב שלה עם תכניות ההכשרה תרם רבות ללמידה ולמידת העמיתים"
שגית ישראלי
מנהלת מחלקת שומה - הרצליה
"לגזברי רשויות מקומיות קטנות - קיימת חשיבות רבה ללמוד עולמות תוכן רבים בתחום הניהול הפיננסי המוניציפלי, וללמוד מרשויות דומות"
איילת נהרי עובד
גזברית אורנית
"השילוב של למידה מקוונת, תמיכה מקצועית וקהילות ידע נותן מענה כולל כאשר רוצים ללמוד נושא חדש ולהעמיק בו מקצועית".
ליאור דיעי
גזבר עיריית באר שבע
"האתר מספק חווית למידה מקוונת יעילה מקצועית ונעימה לשימוש, וזהו דבר שחסר היום בשלטון המקומי, אשמח לראות את הקהילה גדלה"
מיכל בן סימון
גזברית עיריית קריית שמונה
"סביבת הרשת המקצועית מכילה ידע מקצועי רב, והשילוב שלה עם תכניות ההכשרה תרם רבות ללמידה ולמידת העמיתים"
שגית ישראלי
מנהלת מחלקת שומה - הרצליה
"לגזברי רשויות מקומיות קטנות - קיימת חשיבות רבה ללמוד עולמות תוכן רבים בתחום הניהול הפיננסי המוניציפלי, וללמוד מרשויות דומות"
איילת נהרי עובד
גזברית אורנית