דף הבית

הדרכה מקצועית לסקטור המוניצפלי

בשיתוף עם:

"השילוב של למידה מקוונת, תמיכה מקצועית וקהילות ידע נותן מענה כולל כאשר רוצים ללמוד נושא חדש ולהעמיק בו מקצועית".​
ליאור דיעי
גזבר עיריית באר שבע
"האתר מספק חווית למידה מקוונת יעילה מקצועית ונעימה לשימוש, וזהו דבר שחסר היום בשלטון המקומי"
מיכל בן סימון
גזברית עיריית קריית שמונה
"סביבת הרשת המקצועית מכילה ידע מקצועי רב, והשילוב שלה עם תכניות ההכשרה תרם רבות ללמידה ולמידת העמיתים"
שגית ישראלי
מנהלת מחלקת שומה - הרצליה
"לגזברי רשויות מקומיות קטנות - קיימת חשיבות רבה ללמוד עולמות תוכן רבים בתחום הניהול הפיננסי המוניציפלי, וללמוד מרשויות דומות"
איילת נהרי עובד
גזברית אורנית

לימודי תעודה

באתר המרכז ההדרכה הארצי לניהול פיננסי בשלטון המקומי ניתן להרשם למגוון קורסים והכשרות מקצועיות לעובדי הרשויות המקומיות.