תצוגות ניווט

אירוע התצוגות ניווט

חודש נוכחי

אירועים שהתקיימו לאחרונה

מפגש 14 קורס מנהלי וממוני גביה מחזור ה

מרכז הדרכה רחובות אלי הורביץ 19, רחובות

14 7.6.23 09:00-12:00 גבייה על פי פקודת המיסים אייל בר-זיק 12:00-15:30 למידת עמיתים תכניות עבודה דרור + יעל מוטולה   המפגש יתקיים במרכז ההדרכה ברחובות בית גל קומה ג' אלי הורביץ 19 רחובות

מפגש 11 מחזור ל’ קורס גזברים

מרכז הדרכה רחובות אלי הורביץ 19, רחובות

11 7.6.23 09:00-12:00 ניהול פנסיוני מר רונן שטרית 12:00-15:30 גופי הביקורת ברשויות המקומיות רו"ח רוני חדד