2

מהו טופס 149 ולמה חשוב לשים לב במילוי?

ברכה יעקב ענה על השאלה 28 באפריל 2022
הצפייה בתשובות לשאלות אפשרית למשתמשים מחוברים בלבד. מנהלי רשויות מקומיות מוזמנים להרשם.