0

האם נותנים פטור לתנועת הצופים באופן אוטומט ללא המצאת מסמך הפטור? או שמחייבים המצאת האישור כל שנה מחדש?

דרור זקס אישר את השאלה 9 במאי 2023
הצפייה בתשובות לשאלות אפשרית למשתמשים מחוברים בלבד. מנהלי רשויות מקומיות מוזמנים להרשם.