0

במידה ואושרה לי בקשה לקול קורא האם ניתן להתחיל לעבוד על הביצוע?

ברכה יעקב תגובה נערכה 21 במרץ 2022
הצפייה בתשובות לשאלות אפשרית למשתמשים מחוברים בלבד. מנהלי רשויות מקומיות מוזמנים להרשם.