0

האם ניתן לקיים ועדת מכרזים בזום?

הרשת המקצועית התשובה שנבחרה כטובה ביותר 26 בספטמבר 2021
הצפייה בתשובות לשאלות אפשרית למשתמשים מחוברים בלבד. מנהלי רשויות מקומיות מוזמנים להרשם.