0

האם ישנה הוראה מפורשת המחייבת את הרשות המקומית לכתוב נוהל רכש?

ברכה יעקב ענה על השאלה 28 באפריל 2022
הצפייה בתשובות לשאלות אפשרית למשתמשים מחוברים בלבד. מנהלי רשויות מקומיות מוזמנים להרשם.