1

במקרה בו הוקם מבנה בכספי מפעל הפיס – האם מפעל הפיס מממן גם את תחזוקת המבנה? ואם כן באיזה היקף?

הרשת המקצועית התשובה שנבחרה כטובה ביותר 17 ביוני 2022
הצפייה בתשובות לשאלות אפשרית למשתמשים מחוברים בלבד. מנהלי רשויות מקומיות מוזמנים להרשם.