0

מהו הבסיס המשפטי שעל בסיסה מטילה הרשות המקומית חיוב ארנונה?

דרור זקס אישר את השאלה 9 במאי 2023
הצפייה בתשובות לשאלות אפשרית למשתמשים מחוברים בלבד. מנהלי רשויות מקומיות מוזמנים להרשם.