0

האם ההנחה שניתנה אשתקד למוסד מתנדב, רלוונטית גם לשנתיים הבאות, היינו השנה ושנה הבאה, או שהם צריכים להגיש בקשה נוספת כל שנה?

ברכה יעקב ענה על השאלה 2 במאי 2022
הצפייה בתשובות לשאלות אפשרית למשתמשים מחוברים בלבד. מנהלי רשויות מקומיות מוזמנים להרשם.