0

האם במכרז זוטא חייב שיהיה מאגר ספקים, או ניתן לפנות במישרין לספקים, ובלבד שהסכום הוא סכום התואם מכרז זוטא?

דרור זקס התשובה שנבחרה כטובה ביותר 1 ביוני 2022
הצפייה בתשובות לשאלות אפשרית למשתמשים מחוברים בלבד. מנהלי רשויות מקומיות מוזמנים להרשם.