0

האם ניתן להפקיד הצעה ולדון בה, אם הוגשה לאחר המועד האחרון להגשת הצעות במכרז?

זהבה תדמור ענה על השאלה 16 במאי 2022
הצפייה בתשובות לשאלות אפשרית למשתמשים מחוברים בלבד. מנהלי רשויות מקומיות מוזמנים להרשם.