1

בהנחה שההיתר לנכס יצא לפני השנה בה חוקק חוק העזר, האם עלינו לגבות בגין היטל שצ”פ?

שגית ישראלי ענה על השאלה 12 במאי 2022
הצפייה בתשובות לשאלות אפשרית למשתמשים מחוברים בלבד. מנהלי רשויות מקומיות מוזמנים להרשם.