0

מהם התנאים בהם ניתן לעשות שימוש במכרז זוטא?

משה גרנטשטיין ענה על השאלה 16 במאי 2022
הצפייה בתשובות לשאלות אפשרית למשתמשים מחוברים בלבד. מנהלי רשויות מקומיות מוזמנים להרשם.