0

האם קיימת מגבלה למספר הפעמים, שניתן להתקשר בסכום הפטור ממכרז, לאותו מקרה, בשנת תקציב?

דרור זקס התשובה שנבחרה כטובה ביותר 19 במאי 2022
הצפייה בתשובות לשאלות אפשרית למשתמשים מחוברים בלבד. מנהלי רשויות מקומיות מוזמנים להרשם.