1

האם מדידת נכסים לצרכי ארנונה מתבצעת במשותף עם יחידת ההנדסה של הרשות המקומית?

דרור זקס אישר את השאלה 9 במאי 2023
הצפייה בתשובות לשאלות אפשרית למשתמשים מחוברים בלבד. מנהלי רשויות מקומיות מוזמנים להרשם.