1

שאלה שעלתה ברשת

אישה נכה הזכאית להנחת נכות מתגוררת בדירה שמורכבת מ 2 דירות שאוחדו לדירה אחת גדולה.
כאשר אחת הדירות שייכת לעמידר ואת השניה קנו בעבר מעמידר.
בטאבו הדירות רשומות בנפרד כמובן.
במערכת הגביה הדירות גם רשומות כ 2 נכסים נפרדים.
הואיל ומדובר על 2 דירות שאוחדו (אין ספק שמדובר בדירת אחת גדולה) ניתן לתת הנחת נכות ב 2 הדירות???

הרשת המקצועית שאל שאלה 25 ביולי 2022
הצפייה בתשובות לשאלות אפשרית למשתמשים מחוברים בלבד. מנהלי רשויות מקומיות מוזמנים להרשם.