1

למה  מתייחס המונח “ילדי סטייה” בתחום תקצוב שירותי החינוך?

טלי וינטר ענה על השאלה 4 בינואר 2023
הצפייה בתשובות לשאלות אפשרית למשתמשים מחוברים בלבד. מנהלי רשויות מקומיות מוזמנים להרשם.