0

באיזה מערכת של משרד החינוך ניתן לראות מה הבעיות בגינם לא מועברים תקציבים לגני ילדים / בגין תלמידי גני ילדים?

ברכה יעקב תגובה חדשה שפורסמה 3 בינואר 2023
הצפייה בתשובות לשאלות אפשרית למשתמשים מחוברים בלבד. מנהלי רשויות מקומיות מוזמנים להרשם.