0

מה תפקידו של הקב”ט?

ברכה יעקב ענה על השאלה 25 בינואר 2023
הצפייה בתשובות לשאלות אפשרית למשתמשים מחוברים בלבד. מנהלי רשויות מקומיות מוזמנים להרשם.