0

האם קיים ממשק בין מערכות קולות קוראים לבין מערכות ERP?

הרשת המקצועית שאל שאלה 8 בינואר 2023
הצפייה בתשובות לשאלות אפשרית למשתמשים מחוברים בלבד. מנהלי רשויות מקומיות מוזמנים להרשם.