פעילות 1 מתוך 0

דיני ארנונה – מבדק ידע סיווגים

מנהלים יקרים

רצ”ב 20 שאלות ומשימות.

בסיום כל שאלה יוצג הפתרון. בסיום הפעילות ניתן לצפות בשאלות ובתשובות הנכונות.

ניתן לבצע את הפעילות מספר לא מוגבל של פעמים.

 

בהצלחה