פעילות 1 מתוך 0

פעילות מסכמת לנושא השלטון המקומי בישראל

עם השלמת פרק המבואות בקורס, רצ”ב פעילות למידה מסכמת.

הנכם מתבקשים לענות על השאלות והתרגילים בפעילות זו.

יש להשלים את הפעילות עד סוף חופשת הפסח.