פעילות 1 מתוך 0

תקנות ההסדרים – פרק ב’: הנחות כלליות

פתחו את התקנות בלשונית נפרדת על ידי לחיצה על קישור זה.

הסתייעו בחומר המוצג לצורך פתרון התרגילים והשאלות בפעילות זו (סה”כ 10).

בהצלחה